LDF Tiesnešu komisijas sastāvs:

Vilnis MĪLENBERGS

komisijas priekšsēdētājs



Aleksandrs JACKEVIČS

komisijas loceklis



Jurijs ŠUĻINS

komisijas loceklis


Andrejs REBROVS

komisijas loceklis