LDF Sporta komisijas sastāvs:

Oļegs BASKINS

Komisijas priekšsēdētājs

Gatis MĪLENBERGS

Komisijas loceklis

Vladimir GRILL

Komisijas loceklis

Vladimirs ŠEVKOVS

Komisijas loceklis